Veelgestelde vragen

Kan de garantie vervallen noch voor de garantietermijn verstreken is?

Dit kan in geval van ongeval, vandalisme of oneigenlijk gebruik van het toestel.

Ook wanneer niet-geautoriseerde personen aan het toestel gesleuteld hebben en daardoor het toestel schade berokkent hebben.